Программа

09 августа 2017
11.00 – 18.30 – работа ярмарки

10 августа 2017
11.00 – 18.30 – работа ярмарки

11 августа 2017
11.00 – 18.30 – работа ярмарки

12 августа 2017
11.00 – 18.30 – работа ярмарки

13 августа 2017
11.00 – 18.30 – работа ярмарки

14 августа 2017
11.00 – 16.30 – работа ярмарки 
12.00 до 12.30 – Молебен, освящение мёда.